Back to cases

Bibliotheek Tubbergen – Jaarverslag 2021

View magazine

About the project

Een jaarverslag maken is een moment van terugkijken. En dat betekende dat we moesten constateren dat Corona nog steeds een rol speelde. Dat maakte het werk het afgelopen jaar niet altijd gemakkelijk. Het glas leek vaak wel voor minder dan de helft vol, maar dat betekende niet dat we stil stonden.

Ondanks de lockdowns kon de Bibliotheek toch op bescheiden wijze haar diensten voortzetten. In december 2020 volgde een tweede lockdown in verband met Corona. Deze lockdown duurde tot mei 2021. Aan het eind van 2021, toen er opnieuw weer van alles op slot moest, werd de Bibliotheek aangemerkt als ‘essentiële voorziening’.


Client

Creation

Product

Sector

Try WPMagazines for free!

Try all the features of WPMagazines for 3 weeks,
free of charge!

Contact us
Free trial